Ëîãîòèï Ëîãîòèï

Турбо-К

частное предприятие

Украина 69068
г. Запорожье
ул. Круговая, 165
тел. (061) 214-94-94
E-mail: vsturbo@urk.net

Клипы лапароскопические

ЛК1

Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы

ЛК2

Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы

ЛК3

Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы

Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы Лапораскопические клипы

Опис кліпу лапароскопічного для хірургії  ЛК

1ТУ У 33.1-13608111-001:2007

Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використаний для легування судин, прошивання і зшивання тканин в лапароскопічних умовах.

Відомі кліпи, що виготовляють фірми "Auto-Suture", "Ethicon" " Shtorz» та інші (див., наприклад книгу А.С.Балаликін "Эндоскопическая абдоминальная хірургія" изд-во ИМА-пресс, Москва, 1996, 152с.).

Кліп являє собою V- образний затискач з сплющеного циліндричного стрижня з нерівностями рельєфу (насічками) на бокових частинах поверхні для підвищення надійності фіксації кліпів в тканинах. Технологія виготовлення кліпів не публікується, але клінічний досвід використання імпортних кліпів показав що, в процесі їх накладання на стадії закриття кліпу внаслідок недостатньої пластичності та дислокаційно-структурної неоднорідності матеріалу кліпів, мають місце поломки кліпів, прорізування тканин, зсковзування кліпів з тканин внаслідок недостатньої щільності контакту кліпів з тканинами, недостатньої надійності фіксації кліпу в тканинах.

Крім цього використання імпортних кліпів ставить нашу ендоскопічну хірургію в залежність від закордонних поставок та потребує витрат завжди дефіцитних валютних коштів.

В основу винаходу поставлена задача удосконалити конструкцію титанового кліпу для ендоскопічної абдомінальної хірургії шляхом змінення нерівностей рельєфу поверхні сплющеного циліндричного стрижня кліпу так, щоб підвищити дисперсність структури матеріалу, знизити його дислокаційно-структурну неоднорідність, забезпечити підвищення пластичності матеріалу кліпів і за рахунок цього виключити поломки кліпів, змінити характер контактної взаємодії кліпу з кліпіруємими тканинами, підвищити щільність контакту, надійність фіксації кліпів в тканинах та водночас уникнути прорізування тканин гострими нерівностями (насічками) рельєфу внутрішніх бокових частин стрижня кліпу, підвищити надійність фіксації кліпів в тканинах, виключивши можливість зсковзування кліпів після їх накладання.

Кліп, що заявляється, відрізняється тим, що має 6-9 симетричних трапецеїдальних западин з довжиною меншої основи трапеції 0,2h, більшої основи 0,52h і висотою 0,26h, де h – товщина кліпу. Вздовж осі внутрішньої форми затискача виконано канал з розрізом у формі прямокутного трикутника висотою 0,26 h, а на кінцях зовнішньої поверхні кліпу виконано западини трикутної форми під прямим кутом з катетами 0,66h і 0,16h.

Завдяки виконаним удосконаленням конфігурації кліпу, що заявляється, досягається поставлена задача підвищення надійності фіксації з¢єднаних тканин та надійності фіксації кліпу в кліп-аплікаторі і забезпечуються оптимальні умови кліпіювання.

Поставлене завдання вирішується тим, що в титановому кліпі, що являє собою V- образний затискач з сплющеного циліндричного титанового стрижня з нерівностями рельєфу поверхні внутрішніх бокових частин, відповідно до винаходу, нерівності рельєфу виконані у вигляді епіцикдоідних виступів і таких же за формою та розмірами сполучених з ними гіпоциклоідних впадин з радіусом твірного кола  r=(0.03...0.06)h при взаємному зміщенні виступів і впадин вздовж внутрішніх протилежних бокових частин кліпу на величину напівцикла t/2, де h – товщина стрижня кліпу по гіпоциклоїд ній впадині після плющення.

Таким чином, кліп титановий з нерівностями рельєфу на внутрішній боковій поверхні в вигляді епіциклоїдних виступів і таких же за формою та розмірами сполучених з ними гіпоциклоідних впадин з радіусом твірного кола r=(0.03...0.06)h при взаємному зміщенні виступів і впадин на півцикла t/2, де h – товщина стрижня кліпу, усуває недоліки існуючих імпортних кліпів, виключає можливість поломки кліпів, прорізування тканин і зсковзування кліпів при одночасному зниженні вартості титанових кліпів в 2...3 рази у порівнянні з імпортними, та відповідній економічності їх використання в ендоскопічній абдомінальній хірургії.

 

Счетчик раскрутки